Gå til innhold

2019/10 Politiets Pensjonistforbund

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Politiets Pensjonistforbund
Saksdokument:2019 0010 4 Klagenemndas Avgjørelse 691040 14 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:04.01.2019
Avsluttet:07.05.2019
Status:Avgjort