Gå til innhold

2019/16 Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund avd Moss

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund avd Moss
Saksdokument:2019 16 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:07.01.2019
Avsluttet:13.06.2019
Status:Avgjort