Gå til innhold

2019/290 Stiftelsen Friluftssykehuset

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen Friluftssykehuset
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 12.04.2019
Avsluttet: 27.11.2019
Status: Avgjort