Gå til innhold

2019/299 Heia Grendelag

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Heia Grendelag
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:25.04.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet