Gå til innhold

2019/3 Vindafjord Turlag

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Vindafjord Turlag
Saksdokument:2019 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:02.01.2019
Avsluttet:13.06.2019
Status:Avgjort