Gå til innhold

2019/3 Vindafjord Turlag

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Vindafjord Turlag
Saksdokument: 2019 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 02.01.2019
Avsluttet: 13.06.2019
Status: Avgjort