Gå til innhold

2019/397 Trannel International Limited

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Trannel International Limited
Saksdokument:2019 0397 4Lotterinemndas Avgjørelse 726451 1 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Pålegg om stans av ulovlig pengespilltilbud
Regelverk:Lov om lotterier (lotteriloven), Lov om pengespill (pengespilloven)

Sammendrag

Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:26.06.2019
Avsluttet:12.03.2020
Status:Avgjort