Gå til innhold

2019/651 Rolløya Pensjonistforening

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Rolløya Pensjonistforening
Saksdokument:2019 0651 3Klagenemndas Avgjørelse 726353 1 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Lotteriverdig organisasjon
Regelverk:Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler:KARS
Registrert inn:06.11.2019
Avsluttet:21.04.2020
Status:Avgjort