Gå til innhold

2019/7 Nordnæs Bataillons venner

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Nordnæs Bataillons venner
Saksdokument:2019 7 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:04.01.2019
Avsluttet:13.06.2019
Status:Avgjort