Gå til innhold

2020/133 Stiftelsen Friluftssykehuset

Innklaget:Lotteritilsynet
Klager:Stiftelsen Friluftssykehuset
Saksdokument:Lotterinemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk:Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:07.02.2020
Avsluttet:22.06.2020
Status:Avgjort