Gå til innhold

2020/145 Miracle Connect Norge

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Miracle Connect Norge
Saksdokument: Lotterinemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 13.02.2020
Avsluttet: 05.10.2020
Status: Avgjort