Gå til innhold

2020/191 Lillehammer Bryggerlaug

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Lillehammer Bryggerlaug
Saksdokument: 2020 0191Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 19.02.2020
Avsluttet: 05.10.2020
Status: Avgjort