Gå til innhold

2020/317 Filadelfia Skiptvet

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Filadelfia Skiptvet
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 22.04.2020
Avsluttet: 02.11.2020
Status: Avgjort