Gå til innhold

2020/340 Slemmestad Båtforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Slemmestad Båtforening
Saksdokument: 2020 0340 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 05.05.2020
Avsluttet: 02.02.2021
Status: Avgjort