Gå til innhold

2020/341 Fredrikstad Motorbåtforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Fredrikstad Motorbåtforening
Saksdokument: 2020 0341 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 05.05.2020
Avsluttet: 02.02.2021
Status: Avgjort