Gå til innhold

2020/343 Forsand Båtforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Forsand Båtforening
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 05.05.2020
Avsluttet: 02.02.2021
Status: Avgjort