2020/351 Lahellefjorden Båtforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Lahellefjorden Båtforening
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 05.05.2020
Avsluttet: 02.02.2021
Status: Avgjort