Gå til innhold

2020/391 Skaubygda Jeger og Fiskerforening, Frogn

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Skaubygda Jeger og Fiskerforening, Frogn
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 13.05.2020
Avsluttet: 01.03.2021
Status: Avgjort