Gå til innhold

2020/505 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF)

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF)
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 10.06.2020
Avsluttet: 18.05.2021
Status: Avgjort