Gå til innhold

2020/563 Kserol PLC (Kindred Group)

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Kserol PLC (Kindred Group)
Saksdokument: 2020 0563 12 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Pålegg om stans av ulovlig betalingsformidling
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Betalingsformidlingsforskriften

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 30.06.2020
Avsluttet: 15.04.2021
Status: Avgjort