Gå til innhold

2020/691 Kiwanis International District Norden

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Kiwanis International District Norden
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 15.09.2020
Avsluttet: 03.05.2021
Status: Avgjort