Gå til innhold

2020/692 Tempelridderordenen

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Tempelridderordenen
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 15.09.2020
Avsluttet: 03.05.2021
Status: Avgjort