Gå til innhold

2020/930 Forening Linnerlene

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Forening Linnerlene
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Lotteriverdig organisasjon
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 23.11.2020
Avsluttet: 18.05.2021
Status: Avgjort