Gå til innhold

2021/1054 MIR Limited UK Ltd

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: MIR Limited UK Ltd
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Pålegg om stans av ulovlig betalingsformidling
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Betalingsformidlingsforskriften

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 17.06.2021
Avsluttet: 21.09.2021
Status: Avgjort