Gå til innhold

2021/1128 Radio Midtfylket AS

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Radio Midtfylket AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret, Forskrift om bingo (bingoforskriften)

Sammendrag

Lotterinemnda kom i likhet med Lotteritilsynet til at klagers godkjenning som lotteriverdig organisasjon skulle trekkes tilbake i ni måneder, jf. lotteriloven § 14.
Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 28.06.2021
Avsluttet: 21.09.2021
Status: Avgjort