Gå til innhold

2021/1234 Alpha Empire Limited

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Alpha Empire Limited
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Pålegg om stans av ulovlig betalingsformidling
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Betalingsformidlingsforskriften

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 12.08.2021
Avsluttet: 02.11.2021
Status: Avgjort