Gå til innhold

2021/149 Eivindvik Bygdelag

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Eivindvik Bygdelag
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 05.02.2021
Avsluttet: 21.06.2021
Status: Avgjort