Gå til innhold

2021/1550 Bøndsens Venner

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Bøndsens Venner
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Lotteriverdig organisasjon
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 21.09.2021
Avsluttet: 20.12.2021
Status: Avgjort