Gå til innhold

2021/2150 Foreningen Meløy Frivilligsentral

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Foreningen Meløy Frivilligsentral
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Lotteriverdig organisasjon
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 08.12.2021
Avsluttet: 15.02.2022
Status: Avgjort