Gå til innhold

2021/430 Norsk Elbilforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Norsk Elbilforening
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 26.02.2021
Avsluttet: 23.08.2021
Status: Avgjort