Gå til innhold

2021/627 Anonymisert

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Anonymisert
Saksdokument: 2021 0627 4 Klagenemndas Avgjørelse Sladdet Endelig
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 31.03.2021
Avsluttet: 18.05.2021
Status: Avgjort