Gå til innhold

2021/628 Youthmundus

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Youthmundus
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Lotterinemnda kom i likhet med Lotteritilsynet til at klager faller utenfor kompensasjonsordningen, ettersom organisasjonen er lukket, jf. forskriften § 3 tredje ledd bokstav c.
Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 31.03.2021
Avsluttet: 21.06.2021
Status: Avgjort