Gå til innhold

2021/646 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité på vegne av Friskis & Svettis Oslo / Friskis & Svettis Fredrikstad

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité på vegne av Friskis & Svettis Oslo / Friskis & Svettis Fredrikstad
Saksdokument: 2021 0646 9 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 10.06.2020
Avsluttet: 01.06.2021
Status: Avgjort