Gå til innhold

2021/651 The Rainbow Team

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: The Rainbow Team
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Lotterinemnda kom i likhet med Lotteritilsynet til at klager er en lukket organisasjon, jf. forskriften § 3 tredje ledd bokstav c.
Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 09.04.2021
Avsluttet: 21.06.2021
Status: Avgjort