Gå til innhold

2021/682 Radio Øksnes BA

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Radio Øksnes BA
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret

Sammendrag

Lotteritilsynet hadde tilbakekalt klagers godkjenning som lotteriverdig organisasjon i tolv måneder. Lotterinemnda kom til at tilbakekall av godkjenning som lotteriverdig organisasjon i seks måneder er en riktig reaksjon på forholdet.
Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 14.04.2021
Avsluttet: 21.06.2021
Status: Avgjort