2021/831 Miljøstiftelsen Bellona

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Miljøstiftelsen Bellona
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Tilskudd fra spilleoverskuddet til norsk tipping
Regelverk: Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Sammendrag

Lotterinemnda kom i likhet med Lotteritilsynet til at klager ikke er tilskuddsberettiget, ettersom organisasjonen ikke er landsdekkende etter forskriftens forstand, jf. forskriften § 4 bokstav d.
Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 06.05.2021
Avsluttet: 23.08.2021
Status: Avgjort