Gå til innhold

2021/976 Stiftelsen WWF Naturfond, SOS-Barnebyer Norge Stiftelsen og Unicef-Komiteen i Norge

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftelsen WWF Naturfond, SOS-Barnebyer Norge Stiftelsen og Unicef-Komiteen i Norge
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Lotteritillatelse
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Lotterinemnda kom i likhet med Lotteritilsynet til at det ikke forelå hjemmel til å innvilge de omsøkte endringene av tillatelsene til å avholde lotteri med en årlig omsetning på inntil 300 millioner kroner.
Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 02.08.2021
Avsluttet: 02.11.2021
Status: Avgjort