2022/1180 Oslo International Rotary Club

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Oslo International Rotary Club
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Lotteriverdig organisasjon
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 05.09.2022
Avsluttet: 10.11.2022
Status: Avgjort