2022/1246 A-larm bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: A-larm bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Lotteriverdig organisasjon
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven), Forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 13.09.2022
Avsluttet: 10.11.2022
Status: Avgjort