2022/1796 Trannel International Limited

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Trannel International Limited
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 21.12.2022
Avsluttet: 25.05.2023
Status: Avgjort