Gå til innhold

2022/394 Akerselvens Baatforening

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Akerselvens Baatforening
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2022 394
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 16.03.2022
Avsluttet: 27.04.2022
Status: Avgjort