Gå til innhold

2022/483 Strengelvåg Vel

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Strengelvåg Vel
Saksdokument: 2022 0483 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 21.03.2022
Avsluttet: 31.05.2022
Status: Avgjort