Gå til innhold

2022/624 Organisasjonen Voksne for barn

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Organisasjonen Voksne for barn
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Redusert søknadsbeløp
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 06.04.2022
Avsluttet: 09.09.2022
Status: Avgjort