2022/735 BML Group Limited

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: BML Group Limited
Saksdokument: 2022 0735 15 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Pålegg om stans av ulovlig pengespilltilbud
Regelverk: Lov om lotterier (lotteriloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 04.05.2022
Avsluttet: 12.12.2022
Status: Avgjort