Gå til innhold

2022/903 Foreningen Pådriv

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Foreningen Pådriv
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 08.06.2022
Avsluttet: 03.11.2022
Status: Avgjort