2023/47 Kunst og design i skolen

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Kunst og design i skolen
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse (offentlig versjon)
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 06.02.2023
Avsluttet: 06.03.2023
Status: Avgjort