2023/50 ANSA - Association of Norwegian Students Abroad

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: ANSA - Association of Norwegian Students Abroad
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse (offentlig versjon)
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avvisning av søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 06.02.2023
Avsluttet: 13.03.2023
Status: Avgjort