2023/51 Stiftinga Bjørdalfondet

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Stiftinga Bjørdalfondet
Saksdokument: 2023 0051 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 06.02.2023
Avsluttet: 21.03.2023
Status: Avgjort