2023/995 Fortidsminneforeningen Hordaland Avdeling

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Fortidsminneforeningen Hordaland Avdeling
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Godkjenning som ikke-fortjenestebasert organisasjon
Regelverk: Lov om pengespill (pengespilloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 30.10.2023
Avsluttet: 18.12.2023
Status: Avgjort