2023/101 Oslo Quartet Series

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Oslo Quartet Series
Saksdokument: 2023 0101 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Avslag på søknad om merverdiavgiftskompensasjon
Regelverk: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 20.02.2023
Avsluttet: 17.04.2023
Status: Avgjort