2023/1031 Frøya Fotball

Innklaget: Lotteritilsynet
Klager: Frøya Fotball
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Bingotillatelse
Regelverk: Forskrift om pengespill (pengespillforskriften)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 10.11.2023
Avsluttet: 18.12.2023
Status: Avgjort